Prometheus Distribution DOO

Dobrodošli na prezentaciju kompanije Prometheus iz Kruševca.

O nama

U našem prodajnom asortimanu nalaziće se uglavnom prehrambeni proizvodi domaćih proizvođača, sa potencijalnim širenjem asortimana inostranih proizvođača. Svoje prodajno- distributivne mreže smo počeli sa razvijanjem na teritoriji Srbije. Proizvodima iz veleprodajnog asortimana planiramo da redovno snabdevamo maloprodajne i veleprodajne objekate. Naši komercijalisti vršiće prodaju, a transport robe uglavnom vršićemo vozilima iz sopstvenog voznog parka. Distribuciju ćemo vršiti preko naših distributera, koji vrše snabdevanje lokalnih maloprodajnih objekata.

Naša vizija

Struktura regionalnog tržišta, koje postoji danas, nedovoljno je naklonjeno malima i onima u začetku. Postoji potreba za konstantnom i profesionalnom distribucijom svežih proizvoda visokog kvaliteta. Smatramo da su sezonski proizvodi lokalnih povrtara i voćara, kao i trud porodičnih proizvođača nedovoljno afirmisani i prisutni stranim i domaćem tržištu.
Naša vizija i želja jesu da svežina i ukusi domaćih bogatstva budu poznatiji i traženiji. Ne samo regionu, već celom svetu. Svu energiju unosimo u njih. Zalažemo se i iskonski želimo da uspemo u tome.
Da pružamo mogućnost svima.

Pročitajte više

Naše usluge

Hero Slide

Naši krajevi su uporno naklonjeni mnogim biljnim kulturama. Specifična plodnost zemlje je prednost koju mnogi povrtari i voćari poznaju. Njihov trud je vredan svakog ponosa. Naša vizija i želja jesu da svežina i ukusi domaćih bogatstva budu poznatiji i traženiji. Ne samo regionu, već celom svetu.
Imamo nameru da poboljšamo strukturu regionalnog tržišta. Iako postoji, nedovoljno je naklonjeno malima i onima u začetku. Smatramo da su sezonski proizvodi lokalnih povrtara i voćara, kao i trud porodičnih proizvođača nedovoljno afirmisani i prisutni stranom i domaćem tržištu.
Da pružamo mogućnost svima.

U našem prodajnom asortimanu nalaziće se uglavnom prehrambeni proizvodi domaćih proizvođača, sa potencijalnim širenjem asortimana inostranih proizvođača. Svoje prodajno- distributivne mreže smo počeli sa razvijanjem na teritoriji Srbije.
Proizvodima iz veleprodajnog asortimana planiramo da redovno snabdevamo maloprodajne i veleprodajne objekate. Prodaju na terenu vrše naši komercijalisti, a transport robe uglavnom vršićemo vozilima iz sopstvenog voznog parka. Distribuciju ćemo vršiti preko naših distributera koji vrše snabdevanje lokalnih maloprodajnih objekata.
Učinite da mušterije budu zaista zadovoljni kupovinama.

Hero Slide

Uvek smo otvoreni za saradnju

Zbog prirode posla i situacionih trenutaka, često se dešava da je blic- saradnja najoptimalnije rešenje. Za sve ostale momente, trudimo se da posedujemo sve prednosti dugoročnog i stabilnog partnera.

Naše prednosti

Naša uložena enargija i volja

Naša vizija i želja jesu da svežina i ukusi domaćih bogatstva budu poznatiji i traženiji. Ne samo regionu, već celom svetu. Zalažemo se i iskonski želimo da uspemo u tome. Specifična plodnost naše zemlje je prednost koju mnogi povrtari i voćari poznaju. Njihov trud je vredan svakog ponosa.
Imamo nameru da poboljšamo strukturu regionalnog tržišta. Iako dugo postoji, danas je nedovoljno naklonjeno malima i onima u začetku. Smatramo da su sezonski proizvodi lokalnih povrtara i voćara, kao i trud porodičnih proizvođača nedovoljno afirmisani i prisutni stranom i domaćem tržištu. Zbog toga, smatramo da postoji potreba za konstantnom i profesionalnom distribucijom svežih proizvoda visokog kvaliteta.

Planiranje i budućnost

U našem prodajnom asortimanu nalaziće se uglavnom prehrambeni proizvodi domaćih proizvođača, sa potencijalnim širenjem asortimana inostranih proizvođača. Svoje prodajno- distributivne mreže smo počeli sa razvijanjem na teritoriji Srbije. Proizvodima iz veleprodajnog asortimana planiramo da redovno snabdevamo maloprodajne i veleprodajne objekate. Prodaju na terenu vrše naši komercijalisti, a transport robe uglavnom vršićemo vozilima iz sopstvenog voznog parka.
Ali, želimo i težimo ka boljem. Deo svog asortimana preduzeće će plasirati na inostrana tržišta, sa akcentom na tržišta Skandinavskih zemalja. Naročit akcenat stavljamo na Švedsku, gde imamo partnere sa već postojećim sopstvenim kanalima do klijenata i potrošača.

Building your business growth & prosperity

Holisticly mesh granular bandwidth without seamless manufactured products. Monotonectally productize team building e-commerce before global bandwidth. Uniquely mesh resource sucking content and robust portals.

Building your business growth & prosperity

Holisticly mesh granular bandwidth without seamless manufactured products. Monotonectally productize team building e-commerce before global bandwidth. Uniquely mesh resource sucking content and robust portals.

Prometheus Distribution