Pobrinućemo se za detalje

Znamo da je vaš posao veoma zahtevan.
Svi traže od vas da su vama na prvom mestu: mušterije, partneri, zaposleni.
Naše usluge postoje kako bi vama pomogli, da bi ste bili efikasni, kako bi postigli sve vaše potencijale.

Logistika


Kao odgovorna kompanija u regionu, veoma dobro znamo koliko za naše klijente može biti vitalno da imaju svoju porudžbinu u pravo vreme, na pravom mestu. Visokim kriterijumima i pažljivim izborom partnera širom sveta, obezbeđujemo pouzdana i ekonomična rešenja, visok nivo kvaliteta i pravovremene informacije.

Teorijski, u našem sistemu rada, logistika jeste putovanje robe od prve porudžbine proizvođaču do njene isporike krajnjem prodavcu. Ovo putovanje je praktično umetnost ekonomizacije i racionalizacije svih utrošaka transporta robe, u skladu sa svim dogovorenim uslovima poslovanja.

Distribucija


Distributeri, poznatiji kao kupci na veliko, kupuju proizvode u količinama i skladište ih na određeni vremenski period, kako bi ih, kada tržište bude imalo povoljnije uslove, prodali trgovinama na malo.

Sa druge strane, prodajni kanali na malo, bilo virtuelni ili kao lokalne trgovine, moraju uvek biti spremni da po jedan ili tek nekoliko proizvoda prodaju krajnjem kupcu.

Sistem distribucije može, naravno, da preuzme i svaki proizvočač i prodavac, pri čemu če upavljanje zalihama i cenovno prilagođavanje uslovima tržišta teretiti njihove resurse u vidu skladištenja, predviđanja uslova tržišta i transporta robe.

Kako je danas dosta olakšan sistem komunikacije, prirodno je fokusirati se samo na jedan segment sistema i najekonomičnije maksimizirati učinak u cilju postizanja što boljih rezultata.

Ono što je naša prednost kao distributera, pored klasičnih kanala prodaje, je da imamo dobru i več ostvarenu komunikaciju sa različitim organizacijama, sindikalnih i drugih urduženja građana, preko kojih imamo zagarantovan pristup potrošačima.

Naši aktuelni katalozi:


Prometheus Distribution